Mänskliga rättigheter ska inte bero på var du bor
–  i landet eller i kommunen!