Feministiskt Initiativ Vilhelmina har valt att samarbeta med Politiskt Alternativ, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, istället för med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som kan tyckas stå oss närmare ideologiskt.

Skälet är ytterst att vi vill påverka politiken i Vilhelmina och inte nöjer oss med insynsplatser, det vill säga att titta på när andra tar beslut.

Före valet var inriktningen att samarbeta med S, V och PA, men i efterhand kan vi se att vi överskattade intresset från Socialdemokraternas sida.
Det förtroende vi fått från väljarna vill vi använda för att påverka konkret under kommande fyra år. Under mandatperioden har vi förutom i Kommunfullmäktige även ordinarie platser i Kommunstyrelsen, Utbildnings- och Socialnämnden samt suppleantplats i Miljö- och byggnadsnämnden.
– Vi ser stora möjligheter att tillsammans med C, KD, PA och M enas kring beslut för kommunens bästa utifrån många olika utgångspunkter och perspektiv, säger Monica Nilsson, ordförande F! Vilhelmina. 

– Rättvisefrågor av alla de slag är viktiga. För oss är grunden att Hela Vilhelmina kommun ska leva och utvecklas. Övriga hjärtefrågor är vård, skola, omsorg, entreprenörskap och integration, vilket hör ihop med en levande och utvecklande kommun, säger Inez Abrahamzon, som personröstades in i fullmäktige.

F! Vilhelmina kommer under mandatperioden bland annat att verka för:

  • Barnomsorg även under kvällar och helger
  • Införande av någon form av inspirationsstöd till ungdomar med utvecklingsidéer
  • Ungdomshyror
  • Att stötta lokala företag och lokal livsmedelsproduktion. Fi:s mål nationellt är 80 procent egen produktion i hela landet
  • Utvecklad distansteknik för vård, skola, omsorg, distansarbete och till förmån för näringslivet  
  • Förkortad arbetstid för verksamma inom omsorg, för att personalen ska orka ett helt yrkesliv och för att skapa attraktivitet. Förändringen behöver kombineras med riktade utbildningsinsatser och genomföras steg för steg

Kontaktpersoner:
Monica Nilsson, ordförande, tel 070-627 32 74
Inez Abrahamzon, ledamot kommunfullmäktige, 070-695 56 70

Mer om vår lokala politik