Att pressa kommuner med svag ekonomi att göra åtstramningar utifrån orealistiska föreställningar är vägen till en oskälig nedmontering av vård, skola och omsorg – som drabbar de allra mest utsatta.

I fredags, den 7 februari, blev de tekniska ramarna inför budgetarbetet 2021 klara. Redan vid en första anblick blir det tydligt att de innebär att kommunens välfärd ska raseras. 

Ramen för utbildningsnämnden kommer enligt den så kallade ”prislappsmodellen” justeras från 202 miljoner till 170 miljoner. Det innebär en nedskärning på 32 miljoner kronor ytterligare – utöver de mångmiljonbesparingar som kommer att tas beslut om vid fullmäktige den 2 mars 2020. 

Ramen för socialnämnden är kapad från 226 miljoner till 213 miljoner – 13 miljoner! Även här utöver de stora besparingar som kommer att tas vid nästa kommunfullmäktige.

Ramen för miljö- och byggnadsnämnden är justerad från 1,56 miljoner till 1,55 miljoner – 10 000 kr. 
Och slutligen är kommunstyrelsens ramar justerade från dagens 88 miljoner till 87 miljoner – en minskning på 1 miljon kronor.

Om vi håller oss till miljonerna så är det en nedskärning på 46 miljoner – förutom de kraftiga nedskärningar som redan är planerade!

Prislappsmodellen är framtagen i ett projekt via Sveriges kommuner och regioner, SKR och det är utifrån den modellen som Vilhelmina kommuns kommande budgetarbetet ska planeras.

Utöver de ramar som varje nämnd får så återstår drygt 52 miljoner kronor som ska användas för att göra politiska ”prioriteringar”. Vilket innebär att den politiska majoriteten kommer att bestämma vart de pengarna hamnar.

Feministiskt Initiativ i Vilhelmina inser att det här är ett sätt att ramponera välfärden – eftersom modellen utgår från orealistiska förutsättningar.
Glesbygdskommuner som Vilhelmina har under många, många år varit kraftig underkompenserade via ett illa fungerande kommunalt kostnadsutjämningssystem – som ökat klyftorna istället för att minska dem. Glappet för Vilhelminas del var exempelvis 30 miljoner kronor under 2019!
 
Prislappsmodellen utgår från de faktiska siffrorna från kostnadsutjämningsystemet, vilket gör att prislappsmodellen blir underfinansierad även den för vår kommun. Det är grunden till de dramatiska siffrorna och de brutala nedskärningarna som det kommer att innebära många år framöver. Prislappsmodellen, liksom många andra typer av beräkningsmodeller, är dessutom uppbyggda på sätt som stödjer förtätning.

Att ta ansvar som politiker kan aldrig innebära att medvetet ta död på vår egen kommuns förutsättningar att utvecklas!

Feministisk Initiativ i Vilhelmina menar att vi med alla till buds stånde demokratiska medel aktivt måste motverka att prislappsmodellen tillämpas i sin helhet för budget 2021.

Vi kan inte som förtroendevalda medverka till en likvidering av Vilhelmina kommuns välfärd i väntan på att statens ska vakna och sluta diskriminera människor i glest bebyggda kommuner.

Vi kommer att göra allt vi kan, tillsammans med andra, för att uppfylla de krav som finns i kommunallagen, men vi kommer inte att medverka till ett kommunalt moras!
 
Vi uppmanar dig som bor i kommunen, oavsett vilket parti du sympatiserar med, att jaga på dina företrädare och ställa krav på rättvisare förutsättningar och jämlikare villkor.
 Det är bråttom!

Nu måste vi hjälpas åt – alla – och ställa krav på att rikspolitiken och staten tar sitt ansvar för att hela landet ska leva – även glesbygd. Kräv av dem som du gett ditt förtroende till, att de ska jaga på sina partikollegor i region- och rikspolitiken så att de tar några snabba beslut som räddar krisen kortsiktigt. Men kräv också långsiktiga förändringar så att de systemfel som vi under många, många år hanterat åtgärdas.

Glesbygdskommuner som Vilhelmina kommun, behöver hamna i topp på riksdagens och regeringens prioritetslistor. Alla riksdagspartier har ju redan enats om att det behövs. Ett flertal utredningar är också gjorda. Allt är sagt, men lite är gjort. Vad sitter det i? Sätt igång! Gör!

Vi har nått vägs ände. Det borde inte behöva sägas, men rätten till vettig vård, skola och omsorg borde finnas även i glesbygd. Vi har tröttna på diskriminering och orättvisor och tänker inte administrera vår egen undergång. Det är allvar nu!