Vid fullmäktige beslutades att anta Kommunstyrelsen budgetförslag, vilket F! också biföll. Däremot var F! det enda partiet som reserverade sig mot beslutet att inte lindra de kraftfulla besparingarna som behöver göras, genom en mindre skattehöjning.

”Jag reserverar mig mot beslutet att inte anta ett tilläggsbeslut på skattehöjning med 0,5 kr, (50 öre). Kommunfullmäktiges beslut innebär stora risker att nödvändiga besparingar kommer att gå för fort och bli allt för drastiska. Exempelvis kommer en besparing på UN med 21 miljoner att drabba unga och sannolikt innebära att byskolor läggs ned.

Överhuvudtaget är det viktigt att värna service och omsorg i kommunens perifera områden, min farhåga är att beslutet kommer att leda till ytterligare centralisering. Vi sågar av de grenar som vi själva sitter på.

De besparingar som behöver göras för att komma i ram, vilket är viktigt och angeläget, kommer inte att ge fullt utfall förrän tidigast inom 6 månader. För att få önskad effekt, behövs med andra ord neddragningar kortsiktigt göras ”dubbelt upp”.

En skattehöjning om än liten, skulle ha mildrat den effekten och gett nämnderna mer tid att handla klokare och mer hänsynsfullt. I och med det här beslutet kan inte en nödvändig skattehöjning genomföras förrän tidigast 2021.
Inez Abrahamsson, Feministiskt Initiativ. Vilhelmina 16/12 2019