För ett litet parti är varje medlem viktig, inte minst för att det styr den tilldelning som vi får oss tillhanda från vårt partiorganisation. Sekretessen är stark när det gäller medlemskap och det är ju bra. Det innebär att det går bra att vara anonym medlem.

Med tanke på alla utmaningar som finns i vår kommun, men även på andra håll i landet, så skulle vi givetvis uppskatta att du som stöttar oss. Gör det genom att betala in en medlemsavgift. Du kan göra det via den här länken.
50 kr räcker, men vill du slanta in mer så gör gärna det.
Vill du engagera dig ännu mer så kontakta oss!