F! är ingenting utan sina medlemmar!

Stöd vårt viktiga arbete för ett rättvist, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle
– bli medlem i Feministiskt initiativ!

Du betalar  50 kr/år (om du vill kan du betala mer).
Välj mellan att betala via SMS, Swish, Plusgiro eller kort.
Medlemsskap är aldrig offentligt, men har du skyddade personuppgifter kontakta  medlem@feministisktinitiativ.se så får du hjälp.

Bli medlem här!