Under lättsamma former pratar vi politik och Inez presenterar F!:s syn på lokal utveckling och varför en levande lands- och glesbygd är avgörande för hållbar utveckling. Och varför storstadsnormen behöver synliggöras, ifrågasättas och brytas.